U kunt in onze praktijk terecht voor generalistische basiszorg. Het gaat hierbij om lichte tot matige psychische problematiek die binnen een korter tijdsbestek behandelbaar dient te zijn. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychologische basiszorg heeft u een verwijskaart van de huisarts nodig. Deze dient tevens de vermoedde DSM-V diagnose te vermelden.

U kunt zich iedere werkdag tussen 9:00-17:00 telefonisch dan wel via de mail aanmelden. Tevens kunt u op het aangegeven telefoonnummer en e-mailadres terecht voor vragen over uw (eventuele) aanmelding.

Nadat uw bericht is ontvangen zult u zo spoedig mogelijk een telefonische uitnodiging krijgen voor een intakegesprek. Mocht er sprake zijn van een wachtlijst dan wordt u telefonisch op de hoogte gesteld van de wachttijden en kunt u, in overleg, op de wachtlijst gezet worden.

Op het moment dat u uitgenodigd wordt voor een eerste intakegesprek, start hiermee tevens uw behandelperiode. Er zal na de intake geen overbruggende wachttijd zijn tot aan de start van uw behandeling. 

U dient uw verwijskaart tijdens het eerste intakegesprek mee te nemen. Tijdens de intake worden de klachten en uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling in kaart gebracht. Er zal een beoordeling plaatsvinden of uw behandelwensen binnen het behandelaanbod van de praktijk passen. Zou dit niet het geval zijn dan worden behandelalternatieven met u overlegd.

Tijdens de intake zal tevens een behandelovereenkomst worden ondertekend waarin afspraken over de zorg overlegd worden. De overeenkomst zal, net als de verwijskaart in uw persoonlijk dossier bewaard worden. 

Een afspraak duurt in de regel 45 minuten en de frequentie van de sessies zal in onderling overleg vastgelegd worden.

Neemt u gerust contact op als u nog vragen heeft.