Wetgeving

Gezondheidszorgpsychologen handelen conform

  • de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
  • de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
  • de kwaliteitswet zorginstellingen
  • de beroepscodes

Klachtenregeling

Op de website van de LVVP vindt u alle informatie over de klachtenregeling.

Kwaliteitscriteria

De Praktijk voldoet aan de criteria vastgesteld in het kwaliteitsstatuut. Hieronder kunt u de kwaliteitsstatuten van zowel Psychologenpraktijk Mara Maes als Praktijk Jolanda Schepers.