Klachten

Binnen de praktijk van Mara Maes kunnen alleen volwassenen onder meer terecht voor de volgende klachten:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Lichamelijke spanningsklachten
 • Traumagerelateerde klachten

In de praktijk van Jolanda Schepers kunnen zowel kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor de volgende klachten:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Lichamelijke spanningsklachten
 • Traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Gezinsproblematiek
 • Hechtingsproblematiek

Buiten de behandelingen vallen mensen met ernstige verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, psychoticiteit, een (ernstige) verstandelijke beperking, autisme, eetstoornissen, seksuele problematiek en forensische problematiek (justitiële zaken).

Diagnostiek

Binnen de Praktijk bestaat de mogelijkheid tot psychodiagnostiek. 

Voor volwassenenzorg bestaat het aanbod uit:

 • Uitgebreide klachtenanamnese
 • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese
 • Uitgebreide hetero-anamnese
 • Klachtenlijst
 • Copinglijst

Voor kind- en jeugdzorg bestaat het aanbod uit:

 • Uitgebreide klachtenanamnese
 • Gedragsvragenlijsten
 • Spelobservatie
 • Schoolobservatie
 • Belevingsonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek

Behandelvormen

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Coaching
 • Schemagerichte therapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Mindfulness
 • EMDR
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Systeemtherapie