Behandeling

Binnen de praktijk van Mara Maes kunnen alleen volwassenen onder meer terecht voor de volgende klachten:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Lichamelijke spanningsklachten
 • Traumagerelateerde klachten

In de praktijk van Jolanda Schepers kunnen zowel kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor de volgende klachten:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Lichamelijke spanningsklachten
 • Traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Gezinsproblematiek
 • Hechtingsproblematiek

Buiten de behandelingen vallen mensen met ernstige verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, psychoticiteit, een (ernstige) verstandelijke beperking, autisme, eetstoornissen, seksuele problematiek en forensische problematiek (justitiële zaken).

Behandeltrajecten

Trajectgemiddelde behandeltijden (dit is zowel directe als indirecte tijd).

 • Kort:   tot 294 min
 • Middel:   295 – 495 min
 • Intensief:   496 – 750 min

Het transitieproduct tot 120 min (als blijkt dat het behandeltraject niet aansluit bij de hulpvraag).

Binnen de bovengenoemde trajecten (kort, middel en intensief) vinden onder de volgende behandelcomponenten plaats:

 • Intake, diagnostiek, opstellen van het behandelplan en het openen van het elektronisch patiëntendossier.
 • Uitvoering van het opgesteld behandelplan op basis van de richtlijnen.
 • Behandelinhoudelijke mail en telefonische contacten.
 • Afronding, evaluatie en verslaglegging aan de verwijzer.
 • Eventueel, met toestemming van de cliënt, telefonisch contact met de verwijzer of andere betrokken hulpverleners.

Diagnostiek

Binnen De Praktijk bestaat de mogelijkheid tot psychodiagnostiek. 

Voor volwassenenzorg bestaat het aanbod uit:

 • Uitgebreide klachtenanamnese
 • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese
 • Uitgebreide hetero-anamnese
 • Klachtenlijst
 • Copinglijst

Voor kind- en jeugdzorg bestaat het aanbod uit:

 • Uitgebreide klachtenanamnese
 • Gedragsvragenlijsten
 • Spelobservatie
 • Schoolobservatie
 • Belevingsonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Coaching

EMDR

Inzichtgevende therapie

Oplossingsgerichte therapie

Mindfulness

Ouderbegeleiding

Schemagerichte therapie

Speltherapie

Systeemtherapie

Neem gerust contact op bij vragen over de verschillende behandelvormen.