Procedures

U kunt in onze praktijk terecht voor generalistische basiszorg. Het gaat hierbij om lichte tot matige psychische problematiek die binnen een korter tijdsbestek behandelbaar dient te zijn.

Binnen De Praktijk wordt zorg geboden vanuit de Zorgverzekeringswet (psychologenpraktijk Maes en praktijk Jolanda Schepers) en vanuit de Jeugdwet via de gemeente (Praktijk Jolanda Schepers).

Lees hier meer informatie over vergoedingen.

Aanmelden

Aanmeldprocedure

Vergoedingen

Algemeen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat ze binnen De Praktijk terecht kunnen voor behandeling binnen de generalistische basiszorg. De behandeling gaat ten koste van het eigen risico. Dit houdt in dat de zorgverzekering voor de behandeling eerst uw eigen risico zal inhouden alvorens de kosten te vergoeden. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychologische basiszorg heeft u een verwijskaart van de huisarts nodig. Deze dient tevens de vermoedde DSM-V diagnose te vermelden. 

Gecontracteerde partijen

Binnen De Praktijk zijn er contracten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis, en alle daaraan verbonden zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars onderscheiden verschillende behandeltrajecten afhankelijk van de duur van de behandeling en de ernst van de problematiek.

Op grond van de bestede behandeltijd betaalt de zorgverzekeraar het vastgestelde tarief aan de gecontracteerde zorgverlener.

Voor onverzekerde zorg zullen de kosten (deels) voor uw rekening zijn.

Kind en jeugd

Praktijk Jolanda Schepers heeft een contract met de centrumgemeente Maastricht voor het aanbod Kind en jeugd. Hierin vallen veel Limburgse gemeenten.

Sinds 2019 is er géén contract meer met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Voerendaal. Behandeling voor cliënten uit deze gemeenten is mogelijk, maar worden niet vergoed. 

Als u een verwijzing van de huisarts heeft voor uw kind, zal de behandeling starten binnen het startarrangement. Dit houdt in dat er in eerste instantie tien sessies worden geboden. Mochten tien sessies niet voldoende zijn, dan kan er in overleg een hoger arrangement bij de gemeente worden aangevraagd. De gemeente zal dan mogelijk vragen naar een plan van aanpak. Dit zal altijd, indien noodzakelijk, in samenspraak met u worden opgesteld.

Voor de behandeling is er toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. En voor kinderen ouder dan 12, ook die van het kind zelf. Jongeren vanaf 16 jaar oud mogen zelf toestemming geven over de behandeling. Tevens kan er een verwijzing plaatsvinden door het jeugdteam van de gemeente, de GGD-arts of de kinderarts.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente zal er toestemming gevraagd worden om naam, adres, woonplaats en BSN van uw kind aan de gemeente door te geven.