Algemeen

U kunt in onze praktijk terecht voor generalistische basiszorg. Het gaat hierbij om lichte tot matige psychische problematiek die binnen een korter tijdsbestek behandelbaar dient te zijn.

Binnen De Praktijk wordt zorg geboden vanuit de zorgverzekeringswet (psychologenpraktijk Maes en praktijk Jolanda Schepers) en vanuit de jeugdwet via de gemeente (Praktijk Jolanda Schepers).

Aanmelden

U kunt zich iedere werkdag tussen 9:00 – 17:00 uur telefonisch dan wel via de mail aanmelden.

Tevens kunt u op het aangegeven telefoonnummer en e-mailadres terecht met vragen over uw (eventuele) aanmelding. Nadat uw bericht is ontvangen zult u zo spoedig mogelijk een telefonische uitnodiging krijgen voor een intakegesprek.

Mocht er sprake zijn van een wachtlijst dan wordt u telefonisch op de hoogte gesteld van de wachttijden en kunt u, in overleg, op de wachtlijst gezet worden.

Voor meer informatie over onze aanmeldprocedure, klik hier…

Vergoedingen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat ze binnen De Praktijk terecht kunnen voor behandeling binnen de generalistische basiszorg. De behandeling gaat ten koste van het eigen risico. Dit houdt in dat de zorgverzekering voor de behandeling eerst uw eigen risico zal inhouden alvorens de kosten te vergoeden. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychologische basiszorg heeft u een verwijskaart van de huisarts nodig. Deze dient tevens de vermoedde DSM-V diagnose te vermelden. 

Voor meer informatie over vergoedingen en gecontracteerde partijen, klik hier…