De Praktijk

Procedures

U kunt in onze praktijk terecht voor generalistische basiszorg. Het gaat hierbij om lichte tot matige psychische problematiek die binnen een korter tijdsbestek behandelbaar dient te zijn.

Binnen De Praktijk wordt zorg geboden vanuit de Zorgverzekeringswet (psychologenpraktijk Maes en praktijk Jolanda Schepers) en vanuit de Jeugdwet via de gemeente (Praktijk Jolanda Schepers).

Lees hier meer informatie over vergoedingen.

Aanmelden

Aanmeldprocedure

Vergoedingen

Algemeen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat ze binnen De Praktijk terecht kunnen voor behandeling binnen de generalistische basiszorg.             
De behandeling gaat ten koste van het eigen risico. Dit houdt in dat de zorgverzekering voor de behandeling eerst uw eigen risico zal inhouden alvorens de kosten te vergoeden. In 2023 bedraagt het eigen risico 385 euro.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychologische basiszorg heeft u een verwijskaart van de huisarts nodig. Deze dient de vermoedde DSM-V diagnose te vermelden.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt onderscheid gemaakt tussen de basis GGZ en de specialistische GGZ.  Beiden zijn opgenomen in de basisverzekering en worden daarom vanuit uw zorgverzekering vergoed. De Praktijk werkt echter uitsluitend in de basiszorg.               
Behandelsessies worden meestal aan het eind van elke kalendermaand, rechtstreeks door de behandelaar, gedeclareerd bij de gecontracteerde zorgverzekeraars. 

Met ingang van 1-1-2022 wordt er gewerkt met een nieuw bekostigingssysteem binnen de GGZ, het zogenaamde zorgprestatiemodel (ZPM).

Voor meer informatie zie onderstaande link:

Zorgprestatiemodel

Gecontracteerde partijen

De Praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, OWMZ, ONVZ, Caresq, Salland en alle verbonden zorgverzekeraars.

Op grond van de bestede behandeltijd betaalt de zorgverzekeraar het vastgestelde tarief aan de gecontracteerde zorgverlener. De tarieven voor behandeling zijn gebaseerd op de maximumtarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld zijn (zie ook  www.nza.nl). De zorgverzekeraars stellen op grond hiervan ieder hun eigen vergoedingspercentage vast. 

Geen contract met zorgverzekeraars
Indien er geen contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, kunt u toch binnen de praktijk in behandeling komen.
U krijgt dan zelf een factuur van de kosten van het behandeltraject toegestuurd. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding van uw behandeling zal dan afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden.

No show
De Praktijk hanteert duidelijke voorwaarden en tarieven voor no-show of te laat geannuleerde consulten. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren, per telefoon of e-mail, geannuleerd te worden. In het geval van een no-show of te laat geannuleerde afspraak wordt €60,- bij de cliënt zelf in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

                     

Kind en jeugd

Praktijk Jolanda Schepers heeft sinds 1 januari 2022 geen contract meer met de centrumgemeente Maastricht voor het aanbod Kind en jeugd. Onder de centrum gemeente Maastricht vallen alle gemeenten in Zuid Limburg. Dit betekent dat de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet meer vergoed worden. 

Sinds 2019 is er géén contract meer met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Voerendaal. Behandeling voor cliënten uit deze gemeenten is mogelijk, maar worden niet vergoed. 

Behandeling voor kinderen en jongeren kan enkel nog op eigen kosten of op basis van uitzondering door de gemeente (neem hiervoor contact met de desbetreffende gemeente).

Als u een verwijzing van de huisarts heeft voor uw kind, zal de behandeling starten binnen het startarrangement. Dit houdt in dat er in eerste instantie tien sessies worden geboden. Mochten tien sessies niet voldoende zijn, dan kan er in overleg een hoger arrangement bij de gemeente worden aangevraagd. De gemeente zal dan mogelijk vragen naar een plan van aanpak. Dit zal altijd, indien noodzakelijk, in samenspraak met u worden opgesteld.

Voor de behandeling is er toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. En voor kinderen ouder dan 12, ook die van het kind zelf. Jongeren vanaf 16 jaar oud mogen zelf toestemming geven over de behandeling. Tevens kan er een verwijzing plaatsvinden door het jeugdteam van de gemeente, de GGD-arts of de kinderarts.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente zal er toestemming gevraagd worden om naam, adres, woonplaats en BSN van uw kind aan de gemeente door te geven.